Są wyniki konkursu na pomoc rodzinom

0
82

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.32.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Nr 120.32.2019

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here