PTTK zaprasza na Rajd Zimowy

0
240

W „Roku Młodych” w PTTK 2019, Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników turystyki pieszej i dobrej zabawy na VII Rajd Zimowy promujący zdrowy i aktywny styl życia, tym razem na terenie Gminy Parzęczew i Gminy Zgierz. Przyłącz się do wspólnej wędrówki malowniczymi szlakami w zimowej scenerii leśnych zakamarków.

Rajd nie ma charakteru komercyjnego i jest imprezą non-profit.

Kierownictwo rajdu:
Komandor: Paweł Czarnecki
Wicekomandor: Katarzyna Ogonowska
Kierownik finansowy: Grzegorz Rosiak

Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz uczestnicy indywidualni.
Młodzież może uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia jej udziału przez szkołę. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zapewnienie opieki przez nauczyciela lub upoważnionej osoby dorosłej.

Organizacja Rajdu:
Trasa piesza – ok. 7 km
11.15 – zbiórka w sobotę 2 lutego 2019 roku na dworcu kolejowym w Łęczycy, przejazd do Chociszewa
12.00 – 14.30 – wędrówka leśnymi duktami Lasu Grotnickiego
14:30 – 15:20 posiłek i podsumowanie Rajdu
15:45 – 16:10 przejazd do Łęczycy

Opłata na rzecz organizacji Rajdu wynosi 8,00 zł dla członków PTTK oraz 14,00 zł dla pozostałych uczestników zimowego szaleństwa. Opiekunowie grup zwolnieni są z opłaty na rzecz organizacji Rajdu. W przypadku nie zgłoszenia się na Rajdzie opłaty na rzecz organizacji Rajdu nie będzie zwracane.

WAŻNE:
Prosimy o zgłoszenie wstępnej liczby uczestników do 21 stycznia.
Zgłoszenia imienne drużyn prosimy składać wraz z opłatą na rzecz organizacji Rajdu
w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 10
w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2019 r. Biuro Oddziału jest czynne w poniedziałek i czwartek w godzinach 16:00 – 19:00.

Każdy uczestnik Rajdu otrzyma okolicznościowy znaczek i ciepły posiłek.
Każda drużyna biorąca udział w Rajdzie będzie mogła się pochwalić dyplomem uczestnictwa w rajdzie.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
Potwierdzenie punktów na odznaki:
– turystyki pieszej OTP
– krajoznawcze,
– Turysta Przyrodnik

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2018 r. ubezpieczeni są w AXA Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK, nie są objęci ubezpieczeniem, a kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na osobie lub mieniu.

Obowiązki uczestników:
Przebycie trasy rajdowej,
Stosowanie się do zaleceń organizatorów,
Przestrzeganie „Karty turysty”,
Posiadanie apteczki przez drużynę,
Przestrzeganie regulaminu rajdu,
Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Pamiętajcie, że nie ma złej pogody, tylko trzeba się odpowiednio ubrać!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here