Siła krwi terytorialsów

0
429

W Wojskach Obrony Terytorialnej podsumowano akcję krwiodawstwa. Dzięki zaangażowaniu Terytorialsów do systemu trafiło ponad 1100 litrów krwi.

W kwietniu br. Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły realizację długofalowego projektu, którego celem jest ratowanie życia i zdrowia mieszkańców naszego kraju poprzez propagowanie i aktywne zaangażowanie w ideę krwiodawstwa.
9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej również aktywnie włącza się w ten projekt. Wyrazem tego jest zaangażowanie żołnierzy. 18 grudnia br. dwóch łódzkich Terytorialsów, st. szer. Artur Wierzbicki i szer. Norbert Urbaniak, odebrało medal „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” z rąk dr Krzysztofa Włodarczyka – dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Jak odczytano w uzasadnieniu odznaczenie zostało przyznane decyzją Ministra Zdrowia w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Projekt „Krwioobieg Terytorialsa” zainicjowany został konferencją, na której stawili się Terytorialsi, żołnierze wojsk operacyjnych, lekarze oraz honorowi dawcy krwi. Ważnym aspektem projektu jest utrzymywanie zdolności stałej gotowości Terytorialsów do tzw. „alarmowego oddania krwi”. Żołnierze w razie nagłej konieczności, są „Zawsze Gotowi”, do zaoferowania pomocy potrzebującym poprzez oddanie krwi. Aby to było możliwe, w każdej kompanii lekkiej piechoty jest wyznaczony koordynator HDK, który odpowiada za utrzymanie systemu oddawania krwi, planowane akcje krwiodawstwa, a także, w przypadku nagłej potrzeby, za organizację akcji alarmowych.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w 2018 r.aktywnie angażowali się również w inne przedsięwzięcia wspierające ideę HDK, m.in.: w akcję „SpoKREWnieni Służbą”, „Apel Krew” czy też „100 litrów krwi na 100lecie Niepodległości”.
Liczba honorowych dawców krwi jak i tych, którzy deklarują chęć alarmowego oddawania krwi, zarówno w 9 ŁBOT jak i w całych Wojskach Obrony Terytorialnej stale wzrasta, pokazuje to ogromny potencjał i realne wzmocnienie dla całego systemu, w momencie pełnego zaangażowania wszystkich brygad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here