Spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy

0
404

W dniu 19 grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy odbyło się posiedzenie społecznej Powiatowej Rady Rynku Pracy (poprzednia nazwa Powiatowa Rada Zatrudnienia). W skład rady wchodzą przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji społeczno – gospodarczych, działających na terenie Powiatu Łęczyckiego.

Rada zapoznała się z sytuacją na lokalnym rynku pracy, dokonała akceptacji przesunięć środków finansowych na fakultatywne zadania w 2018 roku, zaakceptowała zmiany podziału środków Funduszu Pracy w ramach „algorytmu” na finansowanie instrumentów rynku pracy w 20018r, przyjęła informację o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz zaakceptowała prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy o wyrażenie zgody na wprowadzenie nowego zawodu (operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego) do kształcenia uczniów w/w szkole od roku szkolnego 2019/2020.

Na dzień 30.11.2018 r. w Powiecie Łęczyckim zarejestrowanych było  1518 osób, w tym 839 kobiet, 125 osób do 25 roku życia, 977 długotrwale bezrobotnych, 459 osób powyżej 50 roku życia, 672 bez kwalifikacji zawodowych, 403 bez doświadczenia zawodowego, 215 posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 97 niepełnosprawnych.

Na 2018 roku zaplanowano podział środków m.in. na staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, wyposażenia stanowisk pracy, dotacje, bony zasiedleniowe i inne na kwotę 1 686 569,03 zł. Na działania fakultatywne na kwotę  296300,00 zł.

Ogólnie na aktywne formy podpisano 633 umowy dotyczące 772 osób, które rozpoczęły udział w wielu programach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy.

Info: Starostwo Powiatowe/ JJ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here