III Sesja w powiecie już niedługo

0
860

W przyszły piątek, 28 grudnia o godzinie 10:00 odbędzie sie III sesja Rady Powiatu Łęczyckiego.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Radnego – elekta.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/258/2017 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2018 rok
b/ wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/257/2017 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2018 – 2028
c/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2019 – 2028
d/ uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2019 rok.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
9. Zakończenie obrad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here