Gmina Uniejów realizuje unijny projekt

0
798

Gmina Uniejów realizuje projekt pod nazwą: „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, którego zakres rzeczowy obejmuje budowę m.in. kinetycznej rzeźby wodnej, szlaku rekreacyjnego Bose Stopy, szlaków rekreacyjno-poznawczych, przystani kajakowej, kina letniego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z wybudowaną infrastrukturą wraz z małą architekturą.

Obecnie trwają końcowe prace polegające na uzgadnianiu dokumentacji i decyzji zezwalających na realizację inwestycji oraz prace dot. sporządzenia dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa infrastruktury turystycznej wykorzystującej odnawialne źródła energii – wody geotermalne oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie.

Celem pośrednim projektu jest intensyfikacja gospodarki turystycznej w gminie Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych, w szczególności zagospodarowanie terenów łączących miasto Uniejów z rzeką Wartą.

Okres realizacji: 2016-2020

Całkowity koszt: 10 454 999,99 zł z czego z EFRR: 6 290 000,00 zł

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Materiał sponsorowany