Zdrowie, Nauka, Rozwój, Liliana Czwajda – kandydatka do Sejmiku Województwa Łódzkiego

0
221

Szanowni Państwo

Urodziłam się w Łęczycy, obecnie mieszkam w Ozorkowie. Pochodzę z rodziny rolniczej. Mając na uwadze zdrowie społeczeństwa i zapewnienie zbytu produktów rolniczych, w pierwszej kolejności chcę się zająć propagowaniem zdrowej żywności i ziołolecznictwa w profilaktyce i leczeniu chorób a także wsparciem rolników w sprzedaży swoich produktów np. łączeniem konsumentów z rolnikami.

Jestem naukowcem. Współpracowałam z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN, gdzie z powodzeniem wdrożono ideę łączenia nauki i biznesu. Jestem za zwiększeniem udziału nauki zarówno w biznesie jak i polityce co wpłynie na innowacyjność naszego regionu i jego rozwój. Na uwadze mam też dostosowanie szkolnictwa do potrzeb rynku pracy.

Poza tym jestem za dobrowolnością szczepień, decydowaniem rodziców za swoje dzieci oraz za przywróceniem i modernizacją linii tramwajowych 45 i 46 (powiat zgierski).
Zdecydowałam się startować z ruchu Kukiz’15, gdyż popieram postulaty tego ugrupowania m.in.: jawność i przejrzystość funkcjonowania jednostek terytorialnych i państwowych, finansów publicznych a także polityki kadrowej, zrównoważony budżet i zakaz zadłużania państwa oraz „oddanie władzy obywatelom” m.in. poprzez konsultacje społeczne czy inicjatywy obywatelskie. Poza tym w Ruchu Kukiz’15 można spotkać ludzi z ideami, którym na sercu leży dobro społeczeństwa.

Jeżeli bliskie są Państwu nasze postulaty to proszę o oddania na mnie swojego głosu w wyborach samorządowych dnia 21 października.

Liliana Czwajda startuje do Sejmiku Wojewódzkiego z listy wyborczej nr 8, pozycji numer 2 i powalczy o głosy w okręgu numer 2 województwa łódzkiego, obejmującego powiaty: łęczycki, kutnowski, łowicki i zgierski.

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Kukiz ’15