Krzysztof Urbański kandydat na burmistrza Łęczycy przedstawia swój program

0
1338

Kandydat na burmistrza Łęczycy Krzysztof Urbański poniżej przedstawia swój program wyborczy.

Jako Burmistrz Łęczycy zadbam o…

1. Budowę ciągów komunikacyjnych, które poprawią bezpieczeństwo na łęczyckich drogach, odblokują zakorkowaną Łęczycę

Przebudowa ulicy Górniczej i połączenie jej z ulicą Belwederską

Tereny pod tę inwestycję wzdłuż torów PKP mamy już wykupione w celu stworzenia małej obwodnicy Łęczycy. Docelowo ulica Górnicza połączy się z ulicą Belwederską i Lotniczą. Łęczycanie już tamtędy przejeżdżają. Wybudowanie tego ciągu komunikacyjnego, to „odkorkowanie” Łęczycy, szczególnie ulicy Kaliskiej i Belwederskiej. Ulicą Górniczą nie będzie jeździł ciężki tabor (TIR), z uwagi na uciążliwość dla mieszkańców tej ulicy. Auta osobowe, busy, które jadąc Kaliską i Belwederską chcą jedynie przedostać się przez Łęczycę w kierunku Poddębic do autostrady. Ale przede wszystkim będzie to ułatwieniem komunikacji mieszkańcom miasta. Ulica Górnicza posiada już gotowy projekt budowlany. Dofinansowanie – Narodowy Program Dróg Lokalnych (Schetynówki), program Morawieckiego – drogi lokalne dla ubogich gmin. Na ten projekt Rząd przeznaczył 5 mld. zł.

– Połączenie ulicy Popiełuszki z Zachodnią, jako alternatywa do zakorkowanej
i niebezpiecznej dla użytkowników ulicy Kaliskiej

W kontekście tej inwestycji miasto także już wykupiło większość terenów. Ta droga pozwoli wreszcie na swobodny dojazd do szpitala, przedszkola i szkoły przy ulicy Zachodniej. Zapewniam łęczycan, że ta inwestycja, tak bardzo potrzebna nam wszystkim, nie będzie ingerować w ogródki działkowe przy ulicy Zachodniej, które są prywatną własnością, nie będzie żadnego wywłaszczania. Ruch samochodowy nie zakłóci ciszy i spokoju mieszkańców osiedla przy Zachodniej. (Programy finansowania j.w.)

– Inteligentna sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach od krajowej 91 do wyjazdu w kierunku Poddębic

Odpowiednio zsynchronizowane oświetlenie pozwoli bez zakłóceń przejechać przez Łęczycę, ale szczególnie poprawi bezpieczeństwo pieszych podczas przejścia przez ulicę. Proponowane rondo przy skrzyżowaniu Kaliskiej z Konopnicką to chybiony pomysł. Po pierwsze wcale nie udrożni przejazdu ulicą Kaliską. Nie poprawi bezpieczeństwa pieszych. Wręcz przeciwnie; zakorkuje ją jeszcze bardziej. Wyobraźmy sobie TiR-y, które jeden po drugim wjeżdżają na rondo. Korek aut robi się automatycznie do Alej JP II. To nie tylko moja opinia, ale również naukowców z Politechniki Łódzkiej.

– Droga krajowa 91 w obszarze Łęczycy

Zniszczone chodniki, a w niektórych miejscach ich brak. Ogromna uciążliwość dla pieszych i rowerzystów. Moje rozmowy z Zarządem Dróg Krajowych będą ukierunkowane na zmianę tego stanu rzeczy. Będę monitorował wykonanie kompleksowej przebudowy odcinka drogi 91, przebiegającej przez Łęczycę, który szumnie jest zapowiadany od kilku lat.

Kontynuacja budowy ulic osiedlowych, w tym na osiedlach Waliszew, Królów, Kwiatowym, czy często zapominanych ulic Wiejskiej i Wrzosowej.

2. Miasto przyjazne Łęczycanom i osobom przyjezdnym, to jego sprawny układ komunikacyjny i łatwość w poruszaniu się

To System Informacji Miejskiej (SIM) – tj. system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym, konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o mieście (słupki kierunkowe, tablice informacyjne, pylony, gabloty). To nazwy ulic, lokalizacji, adresy, kierunkowskazy dla ruchu pieszego i kołowego, mapy, informacje turystyczne i historyczne. Tak powinno wyglądać miasto przyjazne jego mieszkańcom i turystom. To multimedialna wędrówka po Łęczycy, łatwość dotarcia w każde miejsce naszego miasta, poznając jego historię, teraźniejszość, to łatwe dotarcie do instytucji i miejsc, które nas i turystów interesują.

– z Zarządem Dróg Wojewódzkim w Łodzi ponowię rozmowy i negocjacje, dotyczące przejęcia do sprzątania i koszenia trawy odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Łęczycę t.j. od drogi 91, ulicą Belwederską przez Aleje JP II i ulicą Kaliską w kierunku Poddębic. Jak wszyscy wiemy, jest to odcinek drogi wojewódzkiej mającej wiele do życzenia pod względem czystości. A zarośnięte, niekoszone pobocza wielu z nas po prostu bulwersują. To trzeba zmienić. Dlatego chcę zaproponować właścicielowi tej drogi, dbanie o jej czystość i estetykę w okresie od wiosny do jesieni, za kwotę, którą w tym okresie Zarząd przeznacza na jej utrzymanie.

– Kontynuacja rozbudowy małej architektury w mieście. Zaopatrzenie ulic, ciągów pieszych w ławki, kosze, stojaki rowerowe, to działanie, które musi być na bieżąco być realizowane.

3. Obniżenie podatków za wywóz śmieci

Wywóz śmieci, to w praktyce coroczne podwyżki za ich utylizację, segregację i rekultywację wysypisk. To koszty dla każdej rodziny stanowiące nawet setki złotych.
Rolą Urzędu Miasta musi być partycypacja w kosztach wywozu śmieci. Taka praktyka była stosowana przez Urząd poprzez częściowe pokrywanie kosztów wywozu, ale została zaniechana. Chcę do tej pomocy mieszkańcom Łęczycy wrócić, aby żyło nam się lepiej.

4. Rekreacja i wypoczynek

Modernizacja Zalewów Miejskich.
Tak bardzo oczekiwana inwestycja, która stworzy miejsce wypoczynku i rekreacji oraz będzie wspaniałym produktem turystycznym. To ścieżki dla pieszych i rowerzystów, to budowa ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych, parkingi, ścieżki dydaktyczne, oświetlenie, place zabaw, tablice informacyjne, toalety, miejsca na tworzenie małej gastronomii, to mola, przystań dla wodnych rowerów, kajaków i wreszcie plaża. To nowe miejsca pracy. Finansowanie z Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach programu zagospodarowania terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2018 roku projekty są finansowane do 85 % wartości inwestycji. Dodatkowe finansowanie – Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontynuacja modernizacji Parku Miejskiego
Trzeba pomyśleć, aby podobnie piękna docelowo była także II część parku, która wymaga kompleksowego zagospodarowania. (drzewostan, aleje spacerowe, miejsca aktywnego wypoczynku. Dofinansowanie Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

tworzenie nowych tras rowerowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej;

podjęcie działań w celu pozyskania budynku i infrastruktury kolejki wąskotorowej przy ulicy Kaliskiej. Wyremontowanie tego obiektu nie tylko poprawi estetykę miasta ale może być atrakcyjnym miejscem spędzania czasu wolnego i stanowić doskonały produkt turystyczny.

5. Łęczyca dla ludzi młodych, dla sportowców, miłośników aktywnego trybu życia

Będę angażował ludzi młodych do współuczestniczenia w zarządzaniu miastem, powołując „Młodzieżową Radę Miasta”. Takie próby w naszym samorządzie były już podejmowane, ale nic z tego nie wyszło. Teraz to się musi udać. Zadaniem MRM będzie dialog, konsultowanie i rozwiązywanie problemów ludzi młodych. Młodzi w naszym mieście nie mogą się wypowiedzieć, a wielokrotnie spotkałem się z ich propozycjami, pomysłami, które były bardzo dobre. Trzeba to zmienić.

Stadion – modernizacja – Stracone zostały kolejne miesiące na realizację tej inwestycji. Przygotowany projekt stadionu dotyczył kompleksowej modernizacji obiektu i wynosił wg. kosztorysu ok. 12 mln złotych. Krytycy twierdzą, że miasta nie stać na taki wydatek, są inne potrzeby. Zaniechano tego projektu. Ale ja będę przekonywał, że przy mądrym gospodarowaniu środkami budżetowymi i pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz, wystarczy i na stadion i na te inne inwestycje. Trzeba mieć tylko silną determinację i „czuć Łęczycę”. Jestem pewien, że koszt modernizacji tego tak bardzo oczekiwanego obiektu sportowego przez łęczycką młodzież nie przekroczy 8 000 000 zł. To obiekt, który na co dzień obsługuje 4 sąsiadujące z nim szkoły, to setki dzieci i młodzieży aktywnie realizujących swoje upodobania sportowe. To tu trenują min. lekkoatleci i piłkarze.

Nasz stadion to historia i tradycja. Ale to także rewelacyjna wizytówka miasta. Tysiące osób spoza Łęczycy, przejeżdżających ulicą Kaliską widzi ten obiekt sportowy. To on również świadczy jakim jesteśmy miastem – czy nowoczesnym czy zacofanym. Czy przyjaznym jego mieszkańcom, czy stawiamy na aktywny rozwój naszych dzieci? Niestety, szlaka i mączka ceglana na bieżni, rozpadający się budynek, zniszczone trybuny sprawiają, że obiekt jest reliktem przeszłości. Z pewnością nie pozwolę, aby podobna dotacja jaką chciano nam przekazać w kwocie 1.500 000 zł, ponownie była zwrócona do Ministerstwa Sportu.

Lodowisko na Zamku – rekreacja, produkt turystyczny. Myślę, że dobrze służyło mieszkańcom miasta lodowisko miejskie. Atrakcja, a zarazem miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych. Tu spędzały czas wolny całe rodziny. To było nieliczne lodowisko w Europie, które funkcjonowało na dziedzińcu Zamku. Służyło Łęczycanom. Było atrakcją turystyczna w skali ogólnopolskiej. Tu stacje radiowe i telewizyjne realizowały na żywo emisje swoich audycji turystycznych, zachęcając do przyjazdu do Łęczycy. Będę kontynuował ten, tak bardzo udany projekt.

Korty tenisowe – zaplecze socjalne. Łęczyca posiada 8 kortów tenisowych, zagospodarowanych piękną, unikalną roślinnością. Ale do dnia dzisiejszego obiekt ten nie doczekał się zaplecza socjalnego. Budynek, który ma spełniać tę rolę praktycznie nadaje się do rozbiórki. Trzeba to zmienić. Mało kto wie, że na różnego rodzaju turnieje tenisowe do Łęczycy przyjeżdża około 5 – 6 tysięcy osób rocznie. W Łęczycy śpią, korzystają z gastronomii. Nie można bagatelizować takiej promocji miasta. To są dzieci grające w tenisa, ich rodzice, trenerzy. Łęczycka młodzież też doskonale zna ten obiekt. To kolejna alternatywa spędzania czasu wolnego dla młodych i dorosłych Łęczycan.

Reaktywacja Miejskiego Ośrodka Sportu, który będzie wspierał i pomagał wszystkim stowarzyszeniom krzewiącym kulturę fizyczną wśród młodych i seniorów, placówkom oświatowym działającym w Łęczycy. Zadaniem MOS będzie przyjmowanie i rozliczanie wniosków z dotacji. Planowanie i organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, opieka nad obiektami sportowymi. Łęczycki sport, to tradycja, ogromna szansa na skuteczną promocję miasta, ale przede wszystkim, to zdrowie dzieci i młodzieży

6. Bezpieczna Łęczyca

– wymaga finansowania dodatkowych patroli Policji na obszarze całego miasta (w dzień i w nocy), w celu walki z wandalizmem, chuligaństwem i przejawami patologii. Miasto powinno znaleźć środki na wsparcie Policji;

– Straż Miejska – doetatyzowanie. W obecnym trzyosobowym składzie nie ma racji bytu. Aby mogła sprawnie działać, być mobilna, trzeba zwiększyć zatrudnienie. Strażnicy miejscy mają pomagać, mają dbać o bezpieczeństwo obywateli, dbać o porządek i czystość w mieście. Trzech funkcjonariuszy zatrudnionych aktualnie w Urzędzie Miejskim nie jest w stanie realizować właściwie swoich czynności służbowych. Straż Miejska to nie funkcjonariusze ubrani w gabardynowe mundury na oficjalnych uroczystościach. To mają być funkcjonariusze gotowi do interwencji, wsparcia osób potrzebujących pomocy. To mają być ludzie gotowi do działania w każdych okolicznościach. Oni mają nam pomagać i służyć;

dostosowywanie monitoringu do zmieniających się miejsc uznanych za niebezpieczne również poprawi nasze bezpieczeństwo. Monitoring, aby spełniał swoją rolę musi być na bieżąco usprawniany, udoskonalany, ale przede wszystkim na bieżąco obsługiwany przez osoby doświadczone w prewencji, uczulone na zagrożenia dla osób i ich mienia, ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów.

7. Budowa bloków mieszkalnych, kontynuacja systemu TBS

Najlepszym wyznacznikiem zapotrzebowania na mieszkania w Łęczycy jest ich cena za metr kwadratowy na rynku wtórnym, dochodząca nawet do 4 000 zł. To już są ceny w dużych aglomeracji miejskich. To również sygnał, że w naszym mieście chcą mieszkać ludzie młodzi, którzy wiążą z nim swoje plany życiowe. To bardzo dobrze. Dlatego też jednym z głównych moich założeń programowych jest budownictwo wielomieszkaniowe tj. – kontynuacja budowy mieszkań w ramach Spółki Miejskiej „Towarzystwa Budownictwa Społecznego”, mieszkania komunalne i deweloperskie na osiedlu „Zacisze”, na placu k/”starego młyna”, przy ulicy Kaliskiej tereny pomiędzy Parkiem Miejskim a osiedlem „Waliszew” ( Bank Gospodarstwa Krajowego, Mieszkanie +, system deweloperski, Partnerstwo Prywatno – Publiczne lub przekazanie terenu pod budowę wielomieszkaniową SM „Łęczycanka”;
– kontynuacja współpracy z SM „Łęczycanka” – „stara baza” – nowe bloki;
mieszkania socjalne na bazie osiedli przy ulicach Kopalnianej i Wrzosowej.
Są to ogromne plany inwestycyjne. Dojdą do skutku? Tak. Jak szeroki zakres tego zadania będziemy w stanie zrealizować? Okaże się w kontekście możliwości kredytowania (TBS udowodnił, że jest to realne) i pozyskania dofinansowania.
– racjonalne dostosowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Na uwagę zasługuje budownictwo wielomieszkaniowe, jednorodzinne, spółdzielcze i komunalne. To również tereny inwestycyjne i rekreacyjne. Łęczyca jest bardzo zwartym miastem. Czas, aby myśleć o poszerzeniu jego granic.

8. Łęczyca dla Seniorów

zwiększenie liczby opiekunek środowiskowych. Zapotrzebowanie na tą formę opieki nad osobami starszymi, schorowanymi w Łęczycy jest ogromne.
Ok. 20 % mieszkańców naszego miasta, to osoby powyżej 70 roku życia;
– propagowanie i edukacja w celu stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej;
– głos osób starszych. Skorzystam z ich wiedzy i doświadczenia powołując „Miejską Radę Seniorów„, będącą dla miasta partnerem przy konsultowaniu, aktywizacji i rozwiązywaniu problemów osób starszych;
– wspieranie działań na rzecz pomocy osobom starszym: wspieranie Stowarzyszeń emerytów i rencistów, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
zakończenie inwestycji związanej z budową Środowiskowego Domu Samopomocy;
– zadbam o studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich ambicje i chęć do nauki zasługują na wsparcie finansowe i pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych;
– kreatywność seniorów – to utworzenie aktywnych miejsc rekreacji na osiedlach i w Parku Miejskim.

9. Likwidacja barier architektonicznych

– zadbam, aby wszystkie obiekty użyteczności publicznej były dostosowane dla osób z chorobami ruchowymi;
– pomoc osobom niepełnosprawnym. Jest to naszym obowiązkiem. Nie można zostawić ludzi pokrzywdzonych przez los z problemami. Miasto Łęczyca musi pomóc niepełnosprawnym w pokonywaniu barier – na ulicach i w życiu codziennym, w Urzędzie Miejskim (winda). Gotowy projekt jest już w posiadaniu Urzędu. Na jego realizację musza zostać zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Również na ich aktywizację i przystosowanie się osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego. (PEFRON, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
– należy utworzyć integracyjny plac zabaw np. w Parku Miejskim. To plac zabaw, w którym będą się integrować dzieci zdrowe i niepełnosprawne. To okazja do nawiązywania znajomości, przyjaźni i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

                                                          10. Praca

– współpraca pomiędzy Powiatem Łęczyckim, Gminą Łęczyca i Miastem Łęczyca w celu pozyskiwania środków unijnych na działania pozwalające stworzyć nowe miejsca pracy;
– opracowanie atrakcyjnych ofert dla inwestorów. 6 ha terenów w Łęczycy nadal czeka na inwestycje przemysłowe.
Wykupiliśmy ponad 4 hektary gruntów pod przyszłe inwestycje w Strefie Ekonomicznej. Jestem przekonany, że pomimo problemów z przekształceniem tych terenów z rolnych na przemysłowe, co zablokowała „Ustawa Rolna”, znajdziemy inwestorów spełniających aktualne wymogi.
promocja i wsparcie lokalnych małych przedsiębiorstw. To preferowanie lokalnych, małych, często rodzinnych firm na rynku łęczyckim.

 11. Oświata, Zdrowie uczniów

Już w roku szkolnym 2018/2019, łęczyckie szkoły podstawowe opuści ok. 240 uczniów. Zjawisko to spowoduje, że ok. 10 nauczycieli (fizycy, matematycy, poloniści, w/f), mogą stracić pracę. Nie można do tego dopuścić. Wspólnie z Dyrektorami tych placówek oświatowych będziemy starali się rozwiązać ten problem. Niezbędne będą rozmowy ze Starostą Łęczyckim w celu możliwości zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych;

stomatolog w każdej szkole. To ponowienie starań o utworzeniu gabinetów stomatologicznych, a przynajmniej poszerzenie zakresu profilaktyki stomatologicznej w szkołach;
korekty wad postawy i płaskostopia. Wprowadzenie tego rodzaju zajęć ruchowych w klasach I – III jest niezbędne. To problem społeczny XXI wieku. Wg. badań ponad 70 % dzieci ma w tym zakresie problemy.

                                                       Będzie możliwe:

– ułatwienie pozyskiwania środków unijnych. Pomoże w tym utworzone przy Urzędzie Miejskim „Biuro Funduszy Europejskich” wspierające nie tylko burmistrza, ale także dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych, stowarzyszenia i osoby prywatne w prowadzeniu profesjonalnej dokumentacji projektowej i wnioskowej;

– pozyskania pieniędzy na realizację programu „Czyste powietrze” dotyczącego dofinansowania termomodernizacji prywatnych budynków mieszkalnych, w tym dopłaty do wymiany starych kotłów CO. W ramach dofinansowania będzie można dostać do 53 tys. zł. Dofinansowanie do 85 % inwestycji;

– prowadzenie budżetu miasta, na który wpływ będą mieli jego mieszkańcy – Budżet Obywatelski, Uchwały Obywatelskie.

Inwestycja w przyszłość

– Duża Obwodnica Łęczycy
– Wody termalne
– Budowa Basenu Miejskiego

„… bo ŁĘCZYCA jest najważniejsza
… bo WY jesteście najważniejsi”

Wiem, że wspólnie możemy ten program zrealizować.
Wspólnie doprowadzimy do tego, aby nasze miasto było Królewskie

Kandydat na Burmistrza Łęczycy Krzysztof Urbański

Materiał wyborczy KWW Krzysztof Urbański