Nabór do szkół średnich – zgłosiło się 412 uczniów

0
434

11 lipca br, Zarząd Powiatu Łęczyckiego zapoznał się z informacją i wspólnie z dyrektorami szkół średnich przeprowadził symulację kierunków edukacyjnych w placówkach powiatowych na rok szkolny 2018/2019.

W zbliżającym się roku szkolnym ma powstać 16 oddziałów, do których zgłosiło się 412 uczniów. 5 oddziałów to klasy licealne. Pozostałe szkoły to szkoły zawodowe, w tym technika w zawodach:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki,
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– spedytor,
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
– technik hotelarstwa,
– technik ekonomista,
– technik elektronik,
– technik informatyk,
– technik analityk,
– technik fotografii i multimediów,

3 oddziały branżowe (dawne zasadnicze szkoły zawodowe) w zawodach:

– kucharz,
– kierowca mechanik,
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Istnieje jeszcze możliwość dodatkowych przyjęć uczniów do szkół średnich po indywidualnym uzgodnieniu z dyrektorem danej placówki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy;

Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 13; (24) 388-26-52; (24) 388-29-03;

http://www.1loleczyca.edu.pl

Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy

Łęczyca, Aleje Jana Pawła II 1,(24) 388-36-10

http://www.zsimjg.org.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy

Łęczyca, Ozorkowskie Przedmieście 2; (24) 721-23-41

http://www.zsp1.oswiata.org.pl

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

Piątek, ul. Kutnowska 19; (24) 3894100

http://www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl

info: Starostwo Powiatowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here